Tỷ giá ngày 09-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,655134 15,891136 15,750135
 CAD 16,288-400 17,0602 16,436-404
 JPY 184-1 187-1 186-1
 EUR 24,898-39 25,196-39 24,973-39
 CHF 22,682-107 23,045-109 22,841-108
 GBP 34,16517 34,71317 34,40617
 SGD 15,68394 15,99995 15,79494
 THB 6112 6372 6112
 MYR - 5,23622 5,16921
 DKK - 3,416-5 3,312-5
 HKD 2,861-1 2,919-1 2,881-1
 INR - 3462 3322
 KRW - 190 190
 KWD - 77,0771,498 74,165885
 NOK - 2,76610 2,68210
 RUB - 3696 3225
 SEK - 2,699-1 2,633-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,660 40 22,690 20

Tỷ giá trung tâm ngày 09-09-2015

1USD = 0