Tỷ giá ngày 09-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1800 21,2300 21,1800
 AUD 19,1620 19,4510 19,2780
 CAD 18,9900 19,4120 19,1620
 JPY 1960 2000 1980
 EUR 27,2090 27,5360 27,2910
 CHF 22,4040 22,8560 22,5620
 GBP 33,8100 34,3550 34,0490
 SGD 16,5030 16,9030 16,6190
 THB 6460 6730 6460
 MYR - 6,6700 6,5840
 DKK - 3,7410 3,6270
 HKD 2,6990 2,7540 2,7180
 INR - 3560 3410
 KRW - 230 190
 KWD - 74,7710 73,2210
 NOK - 3,3890 3,2860
 RUB - 6330 5170
 SEK - 3,0190 2,9450

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,200 10 21,220 10

Tỷ giá trung tâm ngày 09-09-2014

1USD = 0