Tỷ giá ngày 09-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,84468 17,09769 16,94669
 CAD 16,664-4 17,033-4 16,815-4
 JPY 215-1 219-1 217-1
 EUR 24,518-31 24,812-31 24,592-31
 CHF 22,405-82 22,810-84 22,563-83
 GBP 28,637-214 29,097-217 28,839-215
 SGD 16,3532 16,6162 16,4692
 THB 6251 6511 6251
 MYR - 5,56718 5,49518
 DKK - 3,375-4 3,272-4
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,579-76 73,685-73
 NOK - 2,6709 2,5899
 RUB - 3846 3145
 SEK - 2,630-7 2,565-7

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-08-2016

1USD = 21,840 7