Tỷ giá ngày 09-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,9120 16,1520 16,0080
 CAD 16,3780 16,7420 16,5270
 JPY 1720 1760 1740
 EUR 23,6510 23,9350 23,7220
 CHF 21,9910 22,3440 22,1460
 GBP 33,4330 33,9710 33,6690
 SGD 15,5320 15,8450 15,6420
 THB 6080 6340 6080
 MYR - 5,6070 5,5350
 DKK - 3,2440 3,1460
 HKD 2,7770 2,8330 2,7960
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,1270 70,9000
 NOK - 2,6780 2,5970
 RUB - 3780 3300
 SEK - 2,5280 2,4660

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 0 21,940 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-08-2015

1USD = 0