Tỷ giá ngày 09-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,5310 16,7790 16,6310
 CAD 16,8790 17,2530 17,0320
 JPY 2190 2230 2210
 EUR 24,5160 24,8090 24,5900
 CHF 22,5220 22,9290 22,6800
 GBP 28,5160 28,9730 28,7170
 SGD 16,3330 16,5950 16,4480
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,5530 5,4820
 DKK - 3,3720 3,2690
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6550 73,7580
 NOK - 2,6640 2,5830
 RUB - 3850 3150
 SEK - 2,6360 2,5720

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 -10 22,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-07-2016

1USD = 21,862 -7