Tỷ giá ngày 09-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,109149 16,351151 16,206150
 CAD 16,89129 17,26630 17,04429
 JPY 1781 1811 1791
 EUR 23,96956 24,25757 24,04256
 CHF 22,807-77 23,173-79 22,968-78
 GBP 33,140-123 33,673-125 33,374-124
 SGD 15,93867 16,25968 16,05167
 THB 6291 6561 6291
 MYR - 5,78414 5,71014
 DKK - 3,2888 3,1888
 HKD 2,7761 2,8321 2,7961
 INR - 3510 3370
 KRW - 190 190
 KWD - 73,34497 71,11194
 NOK - 2,6966 2,6146
 RUB - 423-1 369-1
 SEK - 2,61010 2,5469

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 -10 21,870 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 09-07-2015

1USD = 0