Tỷ giá ngày 09-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,78010 21,8400 21,78010
 AUD 16,54050 16,78950 16,64050
 CAD 17,30322 17,68723 17,46022
 JPY 1731 1761 1741
 EUR 24,403284 24,695287 24,476285
 CHF 23,219242 23,592246 23,383244
 GBP 32,99822 33,52822 33,23022
 SGD 15,89053 16,21054 16,00253
 THB 6331 6601 6331
 MYR - 5,838-2 5,763-2
 DKK - 3,34839 3,24638
 HKD 2,7760 2,8320 2,7960
 INR - 3481 3341
 KRW - 200 190
 KWD - 73,32049 71,08847
 NOK - 2,83438 2,74737
 RUB - 4342 3552
 SEK - 2,66024 2,59523

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 0 21,860 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-06-2015

1USD = 0