Tỷ giá ngày 09-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,223-40 16,466-40 16,321-40
 CAD 16,997-89 17,374-91 17,151-89
 JPY 204-2 208-2 206-2
 EUR 25,207-58 25,509-58 25,283-58
 CHF 22,744-38 23,109-38 22,904-38
 GBP 31,815-88 32,326-90 32,040-89
 SGD 16,124-56 16,449-57 16,238-56
 THB 6221 6481 6221
 MYR - 5,596-3 5,524-3
 DKK - 3,468-7 3,363-7
 HKD 2,8340 2,8910 2,8540
 INR - 3481 3351
 KRW - 200 190
 KWD - 76,765-26 73,864-25
 NOK - 2,7712 2,6872
 RUB - 3783 3093
 SEK - 2,775-11 2,707-11

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 09-05-2016

1USD = 21,857 0