Tỷ giá ngày 09-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,5700 21,6300 21,5700
 AUD 16,454-43 16,701-43 16,553-43
 CAD 16,922-169 17,298-172 17,076-170
 JPY 177-1 181-1 179-1
 EUR 23,019-270 23,341-274 23,088-271
 CHF 22,003-215 22,357-219 22,158-217
 GBP 31,571-320 32,079-326 31,794-323
 SGD 15,690-6 16,070-6 15,800-6
 THB 6510 6780 6510
 MYR - 5,990-5 5,914-5
 DKK - 3,156-37 3,060-36
 HKD 2,7510 2,8060 2,7700
 INR - 3540 3400
 KRW - 20-2 202
 KWD - 72,807-194 70,590-188
 NOK - 2,715-28 2,633-27
 RUB - 45711 3749
 SEK - 2,518-20 2,456-20

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,650 20 21,670 20

Tỷ giá trung tâm ngày 09-04-2015

1USD = 0