Tỷ giá ngày 09-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,45068 16,70169 16,54969
 CAD 16,363-115 16,730-118 16,512-117
 JPY 1951 1991 1971
 EUR 24,258-142 24,554-143 24,331-142
 CHF 22,058-194 22,418-197 22,214-195
 GBP 31,278-90 31,787-92 31,498-91
 SGD 15,892-7 16,215-7 16,004-7
 THB 6181 6441 6181
 MYR - 5,447-4 5,376-4
 DKK - 3,329-19 3,227-18
 HKD 2,8331 2,8911 2,8531
 INR - 3381 3251
 KRW - 200 180
 KWD - 75,323-100 73,015-97
 NOK - 2,641-13 2,560-13
 RUB - 341-4 279-3
 SEK - 2,661-5 2,595-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 10 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 09-03-2016

1USD = 21,877 -1