Tỷ giá ngày 09-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,2000 24,5700 24,2300
 AUD 15,4690 16,2340 15,6250
 CAD 17,5960 18,4660 17,7730
 JPY 1590 1700 1610
 EUR 25,5090 27,0860 25,7670
 CHF 27,2090 28,5540 27,4840
 GBP 29,9260 31,4050 30,2280
 CNY 3,3110 3,4750 3,3440
 SGD 17,6470 18,5190 17,8250
 THB 6040 7010 6710
 MYR - 5,2000 5,0560
 DKK - 3,6010 3,4450
 HKD 3,0310 3,1810 3,0610
 INR - 3060 2920
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,4840 78,7900
 NOK - 2,3600 2,2480
 RUB - 2540 -
 SEK - 2,3860 2,2740

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,840 20 24,910 30

Tỷ giá trung tâm ngày 09-02-2024

1USD = 23,956 -8