Tỷ giá ngày 09-01-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,340-10 21,400-10 21,340-10
 AUD 17,18226 17,44935 17,28626
 CAD 17,783-9 18,186-1 17,944-10
 JPY 1760 1800 1780
 EUR 25,011-62 25,323-51 25,086-62
 CHF 20,701-55 21,129-47 20,847-56
 GBP 31,86449 32,39165 32,08850
 SGD 15,7363 16,12511 15,8473
 THB 6370 6640 6370
 MYR - 6,04414 5,96411
 DKK - 3,442-7 3,336-8
 HKD 2,718-2 2,7740 2,737-2
 INR - 3502 3352
 KRW - 220 180
 KWD - 73,85433 71,570-2
 NOK - 2,84820 2,76018
 RUB - 3949 3228
 SEK - 2,695-24 2,628-24

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 09-01-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,550 -25 21,570 -15

Tỷ giá trung tâm ngày 09-01-2015

1USD = 0