Tỷ giá ngày 08-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4300 22,5000 22,4300
 AUD 16,063-175 16,308-177 16,160-176
 CAD 16,361-130 16,728-133 16,510-132
 JPY 1800 1830 1820
 EUR 24,237106 24,532107 24,310106
 CHF 22,25684 22,61885 22,41384
 GBP 33,371-94 33,914-96 33,607-95
 SGD 15,751-53 16,072-54 15,862-53
 THB 613-2 638-2 613-2
 MYR - 5,310-62 5,241-61
 DKK - 3,32514 3,22313
 HKD 2,861-1 2,919-1 2,881-1
 INR - 344-1 330-1
 KRW - 190 190
 KWD - 75,1898 72,8868
 NOK - 2,632-18 2,552-18
 RUB - 361-4 315-3
 SEK - 2,672-1 2,605-1

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 -10 22,630 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-12-2015

1USD = 0