Tỷ giá ngày 08-12-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3200 21,3700 21,3200
 AUD 17,4850 17,7570 17,5900
 CAD 18,3710 18,7880 18,5380
 JPY 1730 1770 1750
 EUR 26,0180 26,3430 26,0960
 CHF 21,5160 21,9600 21,6680
 GBP 32,8390 33,3830 33,0700
 SGD 15,8970 16,2900 16,0090
 THB 6330 6590 6330
 MYR - 6,1530 6,0710
 DKK - 3,5820 3,4710
 HKD 2,7180 2,7740 2,7370
 INR - 3520 3380
 KRW - 210 170
 KWD - 74,2990 72,0020
 NOK - 3,0390 2,9450
 RUB - 4470 3650
 SEK - 2,8590 2,7880

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-12-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,410 -10 21,430 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-12-2014

1USD = 0