Tỷ giá ngày 08-11-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,3300 22,4100 22,3300
 AUD 15,8190 16,0640 15,9150
 CAD 16,7220 17,1010 16,8740
 JPY 1810 1840 1830
 EUR 24,1380 24,4380 24,2100
 CHF 22,2130 22,5790 22,3690
 GBP 33,5990 34,1530 33,8360
 SGD 15,6810 16,0040 15,7920
 THB 6160 6420 6160
 MYR - 5,2320 5,1630
 DKK - 3,3140 3,2110
 HKD 2,8480 2,9060 2,8680
 INR - 3470 3330
 KRW - 200 200
 KWD - 74,9210 72,6090
 NOK - 2,6550 2,5730
 RUB - 3910 3410
 SEK - 2,6250 2,5590

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-11-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,380 40 22,420 40

Tỷ giá trung tâm ngày 08-11-2015

1USD = 0