Tỷ giá ngày 08-11-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2700 21,3200 21,2700
 AUD 18,0910 18,3640 18,2000
 CAD 18,3460 18,7540 18,5130
 JPY 1820 1860 1840
 EUR 26,1920 26,5070 26,2710
 CHF 21,6260 22,0620 21,7790
 GBP 33,3430 33,8800 33,5780
 SGD 16,1980 16,5910 16,3120
 THB 6350 6620 6350
 MYR - 6,4080 6,3250
 DKK - 3,6030 3,4940
 HKD 2,7100 2,7650 2,7290
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 74,2260 71,9640
 NOK - 3,1540 3,0580
 RUB - 4900 4000
 SEK - 2,9040 2,8320

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-11-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,360 0 21,380 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-11-2014

1USD = 0