Tỷ giá ngày 08-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,235-15 21,285-25 21,235-15
 AUD 18,52879 18,80772 18,64080
 CAD 18,763-28 19,180-38 18,933-28
 JPY 1942 1982 1962
 EUR 26,73851 27,05939 26,81851
 CHF 21,92651 22,36942 22,08152
 GBP 33,789-4 34,333-20 34,027-4
 SGD 16,397-26 16,794-34 16,512-26
 THB 640-1 666-1 640-1
 MYR - 6,542-32 6,458-29
 DKK - 3,6765 3,5646
 HKD 2,704-5 2,758-6 2,723-5
 INR - 3540 3400
 KRW - 220 180
 KWD - 74,531-88 72,986-52
 NOK - 3,3394 3,2375
 RUB - 591-5 483-4
 SEK - 2,989-10 2,916-9

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,260 -60 21,280 -70

Tỷ giá trung tâm ngày 08-10-2014

1USD = 0