Tỷ giá ngày 08-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,521104 15,754105 15,615104
 CAD 16,6882 17,0583 16,8402
 JPY 185-1 188-1 187-1
 EUR 24,93723 25,23524 25,01223
 CHF 22,789-79 23,155-81 22,950-80
 GBP 34,149276 34,696281 34,389278
 SGD 15,59058 15,90359 15,70058
 THB 609-2 634-2 609-2
 MYR - 5,215-13 5,148-13
 DKK - 3,4213 3,3173
 HKD 2,8620 2,9190 2,8820
 INR - 3451 3311
 KRW - 190 190
 KWD - 75,579-8 73,280-8
 NOK - 2,7562 2,6732
 RUB - 363-3 317-3
 SEK - 2,7000 2,6340

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,620 -10 22,670 10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-09-2015

1USD = 0