Tỷ giá ngày 08-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1750 21,2250 21,1750
 AUD 19,6310 19,9270 19,7500
 CAD 19,1620 19,5880 19,3360
 JPY 1990 2020 2010
 EUR 27,2180 27,5450 27,3000
 CHF 22,4300 22,8820 22,5880
 GBP 33,8530 34,3980 34,0920
 SGD 16,6490 17,0530 16,7670
 THB 6500 6770 6500
 MYR - 6,7280 6,6410
 DKK - 3,7410 3,6270
 HKD 2,6980 2,7530 2,7170
 INR - 3590 3450
 KRW - 230 190
 KWD - 74,8660 73,3140
 NOK - 3,4180 3,3140
 RUB - 6350 5190
 SEK - 3,0250 2,9510

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,190 -15 21,210 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-09-2014

1USD = 0