Tỷ giá ngày 08-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,776-117 17,028-119 16,877-118
 CAD 16,667-192 17,037-196 16,819-194
 JPY 215-2 219-2 217-2
 EUR 24,549-91 24,843-92 24,623-91
 CHF 22,487-136 22,894-139 22,646-137
 GBP 28,851-95 29,314-96 29,054-95
 SGD 16,351-78 16,613-79 16,466-79
 THB 624-3 650-3 624-3
 MYR - 5,549-12 5,478-12
 DKK - 3,379-12 3,276-12
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6550 73,7580
 NOK - 2,661-24 2,580-23
 RUB - 3782 3092
 SEK - 2,636-15 2,571-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-08-2016

1USD = 21,833 5