Tỷ giá ngày 08-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,531-79 16,779-81 16,631-80
 CAD 16,879-103 17,253-105 17,032-104
 JPY 2191 2231 2211
 EUR 24,516-18 24,809-18 24,590-18
 CHF 22,522-25 22,929-26 22,680-26
 GBP 28,516-104 28,973-105 28,717-104
 SGD 16,333-41 16,595-42 16,448-42
 THB 621-1 647-1 621-1
 MYR - 5,553-30 5,482-30
 DKK - 3,372-2 3,269-2
 HKD 2,8360 2,8930 2,8560
 INR - 3430 3300
 KRW - 200 190
 KWD - 76,65525 73,75824
 NOK - 2,664-15 2,583-15
 RUB - 385-3 315-3
 SEK - 2,636-4 2,572-4

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,320 -10 22,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-07-2016

1USD = 21,862 -7