Tỷ giá ngày 08-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,960-85 16,200-86 16,056-85
 CAD 16,862-57 17,236-59 17,015-58
 JPY 1772 1802 1782
 EUR 23,913142 24,200144 23,985142
 CHF 22,884124 23,252126 23,046124
 GBP 33,263-234 33,798-238 33,498-236
 SGD 15,8718 16,1918 15,9838
 THB 628-1 655-1 628-1
 MYR - 5,7713 5,6963
 DKK - 3,28019 3,18019
 HKD 2,7761 2,8321 2,7951
 INR - 350-1 336-1
 KRW - 190 190
 KWD - 73,24789 71,01787
 NOK - 2,691-19 2,609-19
 RUB - 4240 3700
 SEK - 2,6019 2,5379

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,840 -10 21,870 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 08-07-2015

1USD = 0