Tỷ giá ngày 08-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9700 23,1800 23,0000
 AUD 17,132-122 17,847-127 17,305-123
 CAD 17,846-57 18,592-59 18,027-57
 JPY 2040 2150 2060
 EUR 26,568-9 27,956-9 26,837-9
 CHF 24,21431 25,22533 24,45832
 GBP 30,919-209 32,211-218 31,232-211
 CNY 3,458-2 3,603-2 3,493-2
 SGD 16,787-28 17,488-29 16,957-28
 THB 650-2 749-3 722-3
 MYR - 5,643-18 5,526-17
 DKK - 3,754-1 3,618-1
 HKD 2,892-3 3,013-3 2,921-3
 INR - 322-4 310-4
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,39626 76,39825
 NOK - 2,7793 2,6672
 RUB - 3000 -
 SEK - 2,731-6 2,622-6

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,800 80 23,850 30

Tỷ giá trung tâm ngày 08-04-2021

1USD = 23,214 -16