Tỷ giá ngày 08-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 16,601-121 16,850-123 16,701-122
 CAD 16,727-60 17,098-61 16,879-61
 JPY 202-1 206-1 204-1
 EUR 25,146-60 25,448-60 25,222-60
 CHF 23,048-27 23,418-27 23,210-27
 GBP 30,995-24 31,493-25 31,214-24
 SGD 16,253-52 16,580-53 16,368-52
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,692-56 5,619-55
 DKK - 3,458-8 3,353-8
 HKD 2,835-1 2,892-1 2,855-1
 INR - 346-1 333-1
 KRW - 200 190
 KWD - 76,6720 73,7740
 NOK - 2,718-9 2,635-9
 RUB - 364-2 297-2
 SEK - 2,763-8 2,695-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-04-2016

1USD = 21,846 -6