Tỷ giá ngày 08-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,57010 21,63010 21,57010
 AUD 16,496105 16,745106 16,596105
 CAD 17,09155 17,47056 17,24655
 JPY 1780 1810 1800
 EUR 23,28824 23,61524 23,35924
 CHF 22,21812 22,57512 22,37512
 GBP 31,892124 32,405126 32,117125
 SGD 15,69521 16,07621 15,80621
 THB 6510 6780 6510
 MYR - 5,99518 5,91818
 DKK - 3,1933 3,0963
 HKD 2,7501 2,8061 2,7701
 INR - 3541 3401
 KRW - 220 180
 KWD - 73,0010 70,7780
 NOK - 2,7437 2,6607
 RUB - 44613 36511
 SEK - 2,538-8 2,475-8

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,630 20 21,650 20

Tỷ giá trung tâm ngày 08-04-2015

1USD = 0