Tỷ giá ngày 08-03-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3300 21,3800 21,3300
 AUD 16,4790 16,7270 16,5790
 CAD 16,8530 17,2270 17,0060
 JPY 1750 1790 1770
 EUR 23,2760 23,5560 23,3460
 CHF 21,5990 21,9460 21,7510
 GBP 32,1060 32,6230 32,3330
 SGD 15,3400 15,7120 15,4490
 THB 6450 6720 6450
 MYR - 5,8860 5,8100
 DKK - 3,1970 3,1000
 HKD 2,7160 2,7700 2,7350
 INR - 3490 3350
 KRW - 220 180
 KWD - 72,9160 70,6950
 NOK - 2,7880 2,7030
 RUB - 4000 3270
 SEK - 2,5840 2,5200

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-03-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,550 0 21,570 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-03-2015

1USD = 0