Tỷ giá ngày 08-02-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2900 22,3600 22,2900
 AUD 15,6470 16,3010 15,7420
 CAD 15,7890 16,5640 15,9320
 JPY 1860 1940 1880
 EUR 24,4330 25,3770 24,5060
 CHF 21,9520 22,8920 22,1070
 GBP 31,5910 32,9440 31,8140
 SGD 15,5330 16,2640 15,6430
 THB 6080 6500 6080
 MYR - 5,4720 5,2630
 DKK - 3,4400 3,2500
 HKD 2,7880 2,9190 2,8080
 INR - 3410 3190
 KRW - 200 180
 KWD - 76,3530 72,1290
 NOK - 2,6930 2,5440
 RUB - 3260 2600
 SEK - 2,7210 2,5860

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-02-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,400 0 22,450 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-02-2016

1USD = 21,861 0