Tỷ giá ngày 08-02-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,3150 21,3650 21,3150
 AUD 16,5210 16,7700 16,6200
 CAD 16,8880 17,2630 17,0420
 JPY 1790 1830 1810
 EUR 24,2660 24,5580 24,3390
 CHF 22,8430 23,2110 23,0040
 GBP 32,3140 32,8340 32,5420
 SGD 15,6260 16,0050 15,7360
 THB 6420 6690 6420
 MYR - 6,0540 5,9770
 DKK - 3,3360 3,2350
 HKD 2,7150 2,7690 2,7340
 INR - 3530 3390
 KRW - 220 180
 KWD - 73,6400 71,3970
 NOK - 2,8800 2,7920
 RUB - 3570 2910
 SEK - 2,6180 2,5540

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-02-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,400 0 21,420 0

Tỷ giá trung tâm ngày 08-02-2015

1USD = 0