Tỷ giá ngày 08-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,440-30 22,510-30 22,440-30
 AUD 15,6758 15,9188 15,7708
 CAD 15,73415 16,09015 15,87715
 JPY 187-1 191-1 189-1
 EUR 24,280140 24,581141 24,353140
 CHF 22,295146 22,662148 22,452147
 GBP 32,499-52 33,035-53 32,728-53
 SGD 15,49870 15,81771 15,60770
 THB 6091 6341 6091
 MYR - 5,19871 5,12970
 DKK - 3,33321 3,23020
 HKD 2,860-5 2,918-5 2,880-5
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,124-26 72,806-25
 NOK - 2,56610 2,48710
 RUB - 335-1 292-1
 SEK - 2,68321 2,61621

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 08-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 40 22,630 40

Tỷ giá trung tâm ngày 08-01-2016

1USD = 21,909 -10