Tỷ giá ngày 07-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4300 22,5000 22,4300
 AUD 16,238-58 16,486-59 16,336-58
 CAD 16,492-86 16,861-88 16,641-87
 JPY 180-1 183-1 181-1
 EUR 24,131-203 24,425-205 24,203-204
 CHF 22,172-190 22,533-193 22,329-191
 GBP 33,466-133 34,010-135 33,701-134
 SGD 15,804-71 16,126-73 15,915-72
 THB 614-1 640-1 614-1
 MYR - 5,3724 5,3024
 DKK - 3,311-27 3,210-27
 HKD 2,8610 2,9190 2,8810
 INR - 3441 3301
 KRW - 190 190
 KWD - 75,181173 72,878168
 NOK - 2,651-33 2,569-32
 RUB - 364-6 318-5
 SEK - 2,673-4 2,606-3

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,600 -10 22,630 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-12-2015

1USD = 0