Tỷ giá ngày 07-10-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,340-55 22,420-35 22,340-55
 AUD 15,909143 16,148138 16,005144
 CAD 16,91341 17,28835 17,06642
 JPY 1840 1870 1860
 EUR 24,9353 25,233-8 25,0103
 CHF 22,838101 23,20593 22,999102
 GBP 33,792189 34,334177 34,030191
 SGD 15,59991 15,91286 15,70992
 THB 6116 6366 6116
 MYR - 5,339177 5,271177
 DKK - 3,420-1 3,3160
 HKD 2,847-7 2,904-8 2,867-7
 INR - 3510 3371
 KRW - 190 190
 KWD - 75,201-119 72,913-83
 NOK - 2,75739 2,67339
 RUB - 39915 34813
 SEK - 2,74414 2,67715

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-10-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,460 -10 22,490 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-10-2015

1USD = 0