Tỷ giá ngày 07-10-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,2500 21,3100 21,2500
 AUD 18,449133 18,736139 18,560133
 CAD 18,791151 19,218159 18,962152
 JPY 1931 1961 1951
 EUR 26,687237 27,020246 26,767237
 CHF 21,875156 22,327164 22,029157
 GBP 33,793158 34,353169 34,031159
 SGD 16,42340 16,82945 16,53840
 THB 6411 6681 6411
 MYR - 6,575-8 6,487-10
 DKK - 3,67134 3,55832
 HKD 2,7080 2,7641 2,7270
 INR - 3541 3401
 KRW - 220 180
 KWD - 74,619155 73,039135
 NOK - 3,33521 3,23219
 RUB - 5964 4873
 SEK - 3,00033 2,92431

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-10-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,320 0 21,350 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-10-2014

1USD = 0