Tỷ giá ngày 07-09-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4450 22,5050 22,4450
 AUD 15,417-105 15,649-106 15,510-105
 CAD 16,686-69 17,056-71 16,837-70
 JPY 1860 1890 1880
 EUR 24,91476 25,21277 24,98976
 CHF 22,86835 23,23536 23,03036
 GBP 33,87244 34,41645 34,11145
 SGD 15,532-128 15,844-131 15,641-129
 THB 610-4 636-5 610-4
 MYR - 5,227-93 5,160-92
 DKK - 3,41711 3,31310
 HKD 2,8620 2,9190 2,8820
 INR - 343-2 329-2
 KRW - 190 190
 KWD - 75,58750 73,28849
 NOK - 2,7553 2,6713
 RUB - 366-4 320-4
 SEK - 2,700-5 2,634-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-09-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,630 -10 22,660 -20

Tỷ giá trung tâm ngày 07-09-2015

1USD = 0