Tỷ giá ngày 07-09-2014

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,1700 21,2200 21,1700
 AUD 19,4930 20,1350 19,6110
 CAD 19,0220 19,7880 19,1950
 JPY 1970 2040 1990
 EUR 27,0050 27,8110 27,0860
 CHF 22,2650 23,1140 22,4220
 GBP 33,9040 35,0570 34,1430
 SGD 16,5100 17,2090 16,6270
 THB 6440 6830 6440
 MYR - 6,7610 6,5580
 DKK - 3,7780 3,5990
 HKD 2,6750 2,7770 2,6940
 INR - 3610 3410
 KRW - 230 190
 KWD - 75,6510 72,8010
 NOK - 3,4580 3,2950
 RUB - 6430 5170
 SEK - 3,0510 2,9240

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-09-2014

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,205 5 21,220 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-09-2014

1USD = 0