Tỷ giá ngày 07-08-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2600 22,3300 22,2600
 AUD 16,8930 17,1470 16,9950
 CAD 16,8590 17,2330 17,0120
 JPY 2170 2220 2200
 EUR 24,6400 24,9350 24,7140
 CHF 22,6230 23,0320 22,7830
 GBP 28,9460 29,4100 29,1500
 SGD 16,4290 16,6920 16,5450
 THB 6270 6530 6270
 MYR - 5,5610 5,4900
 DKK - 3,3910 3,2880
 HKD 2,8370 2,8940 2,8570
 INR - 3460 3330
 KRW - 210 200
 KWD - 76,6550 73,7580
 NOK - 2,6850 2,6030
 RUB - 3760 3070
 SEK - 2,6520 2,5860

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-08-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,290 0 22,310 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-08-2016

1USD = 21,828 0