Tỷ giá ngày 07-08-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 15,912110 16,152112 16,008111
 CAD 16,37867 16,74269 16,52768
 JPY 1720 1760 1740
 EUR 23,65161 23,93561 23,72261
 CHF 21,99136 22,34436 22,14636
 GBP 33,433-231 33,971-234 33,669-232
 SGD 15,532-7 15,845-7 15,642-7
 THB 6080 6340 6080
 MYR - 5,607-26 5,535-26
 DKK - 3,2449 3,1468
 HKD 2,7770 2,8330 2,7960
 INR - 3490 3350
 KRW - 190 190
 KWD - 73,12772 70,90070
 NOK - 2,6783 2,5973
 RUB - 378-1 330-1
 SEK - 2,528-5 2,466-5

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-08-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,910 0 21,940 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-08-2015

1USD = 0