Tỷ giá ngày 07-07-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,260-10 22,330-10 22,260-10
 AUD 16,610174 16,860176 16,711175
 CAD 16,98275 17,35976 17,13675
 JPY 218-1 222-1 220-1
 EUR 24,53451 24,82752 24,60751
 CHF 22,54764 22,95565 22,70664
 GBP 28,61982 29,07983 28,82183
 SGD 16,37481 16,63782 16,48982
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,583-3 5,512-2
 DKK - 3,3746 3,2716
 HKD 2,836-1 2,893-1 2,856-1
 INR - 3431 3301
 KRW - 200 190
 KWD - 76,630-60 73,734-58
 NOK - 2,679-2 2,598-2
 RUB - 3885 3174
 SEK - 2,6411 2,5761

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-07-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,330 25 22,350 35

Tỷ giá trung tâm ngày 07-07-2016

1USD = 21,869 3