Tỷ giá ngày 07-07-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7805 21,8405 21,7805
 AUD 16,044-160 16,286-162 16,141-161
 CAD 16,919-144 17,294-147 17,072-145
 JPY 1750 1780 1770
 EUR 23,771-158 24,056-160 23,843-159
 CHF 22,761-94 23,126-96 22,921-95
 GBP 33,4972 34,0352 33,7332
 SGD 15,863-72 16,183-73 15,975-72
 THB 629-2 655-3 629-2
 MYR - 5,768-2 5,694-1
 DKK - 3,261-22 3,161-22
 HKD 2,775-1 2,831-1 2,794-1
 INR - 3511 3371
 KRW - 190 190
 KWD - 73,158-73 70,931-70
 NOK - 2,710-45 2,627-44
 RUB - 424-6 370-6
 SEK - 2,592-16 2,528-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-07-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,850 10 21,880 10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-07-2015

1USD = 0