Tỷ giá ngày 07-06-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,840-80 23,070-80 22,870-80
 AUD 17,350119 18,074124 17,525120
 CAD 18,528-38 19,302-40 18,715-39
 JPY 2041 2141 2061
 EUR 27,0878 28,5039 27,3619
 CHF 24,89743 25,93745 25,14844
 GBP 31,652-38 32,974-40 31,972-39
 CNY 3,519-7 3,666-8 3,554-8
 SGD 16,917-12 17,623-12 17,088-12
 THB 651-2 750-2 723-2
 MYR - 5,626-18 5,510-18
 DKK - 3,8271 3,6881
 HKD 2,887-10 3,007-10 2,916-10
 INR - 3270 3150
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,246-197 76,253-189
 NOK - 2,83326 2,71925
 RUB - 3151 -
 SEK - 2,83614 2,72313

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-06-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,150 -70 23,200 -120

Tỷ giá trung tâm ngày 07-06-2021

1USD = 23,148 -69