Tỷ giá ngày 07-06-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,7800 21,8400 21,7800
 AUD 16,5990 16,8480 16,6990
 CAD 17,1840 17,5650 17,3400
 JPY 1730 1760 1740
 EUR 24,3740 24,6670 24,4480
 CHF 23,1350 23,5060 23,2980
 GBP 33,0600 33,5920 33,2930
 SGD 15,9670 16,2880 16,0790
 THB 6340 6610 6340
 MYR - 5,9160 5,8400
 DKK - 3,3440 3,2430
 HKD 2,7770 2,8330 2,7960
 INR - 3490 3350
 KRW - 200 200
 KWD - 73,3930 71,1590
 NOK - 2,8590 2,7720
 RUB - 4290 3510
 SEK - 2,6690 2,6040

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-06-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,830 -10 21,850 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-06-2015

1USD = 0