Tỷ giá ngày 07-05-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,2620 16,5070 16,3610
 CAD 17,0850 17,4640 17,2400
 JPY 2050 2090 2080
 EUR 25,2650 25,5670 25,3410
 CHF 22,7810 23,1470 22,9420
 GBP 31,9040 32,4160 32,1290
 SGD 16,1800 16,5060 16,2940
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,5990 5,5270
 DKK - 3,4760 3,3700
 HKD 2,8340 2,8910 2,8540
 INR - 3470 3340
 KRW - 200 190
 KWD - 76,7910 73,8890
 NOK - 2,7690 2,6850
 RUB - 3750 3060
 SEK - 2,7860 2,7170

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-05-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,270 -10 22,290 -10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-05-2016

1USD = 21,857 0