Tỷ giá ngày 07-05-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,66040 21,72050 21,66040
 AUD 17,048-12 17,305-36 17,151-12
 CAD 17,695-12 18,088-37 17,856-12
 JPY 1791 1831 1811
 EUR 24,458340 24,751310 24,531341
 CHF 23,525402 23,903376 23,690405
 GBP 32,56741 33,091-4 32,79741
 SGD 16,0908 16,414-15 16,2048
 THB 634-4 660-6 634-4
 MYR - 6,070-43 5,992-34
 DKK - 3,35442 3,25245
 HKD 2,7616 2,8172 2,7816
 INR - 345-4 331-4
 KRW - 200 200
 KWD - 73,135-5 70,90893
 NOK - 3,00793 2,91694
 RUB - 4780 3911
 SEK - 2,68447 2,61849

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-05-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,700 60 21,800 140

Tỷ giá trung tâm ngày 07-05-2015

1USD = 0