Tỷ giá ngày 07-04-2021

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,9700 23,1800 23,0000
 AUD 17,25327 17,97428 17,42827
 CAD 17,903-71 18,651-74 18,084-72
 JPY 2041 2151 2061
 EUR 26,577128 27,966134 26,846129
 CHF 24,183155 25,193161 24,427156
 GBP 31,129-164 32,429-171 31,443-166
 CNY 3,46115 3,60615 3,49615
 SGD 16,81523 17,51724 16,98523
 THB 6520 7520 7240
 MYR - 5,66115 5,54415
 DKK - 3,75519 3,61918
 HKD 2,8950 3,0160 2,9240
 INR - 326-1 314-1
 KRW 180 220 200
 KWD - 79,36953 76,37251
 NOK - 2,7762 2,6652
 RUB - 300-2 -
 SEK - 2,73730 2,62828

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-04-2021

Mua vào Bán ra
USD tự do 23,800 80 23,850 30

Tỷ giá trung tâm ngày 07-04-2021

1USD = 23,214 -16