Tỷ giá ngày 07-04-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2500 22,3200 22,2500
 AUD 16,7220 16,9730 16,8230
 CAD 16,7870 17,1600 16,9400
 JPY 2020 2060 2040
 EUR 25,2060 25,5080 25,2820
 CHF 23,0740 23,4450 23,2370
 GBP 31,0190 31,5170 31,2380
 SGD 16,3050 16,6330 16,4200
 THB 6210 6470 6210
 MYR - 5,7480 5,6740
 DKK - 3,4660 3,3610
 HKD 2,8350 2,8920 2,8550
 INR - 3480 3340
 KRW - 210 190
 KWD - 76,6720 73,7740
 NOK - 2,7270 2,6440
 RUB - 3660 2990
 SEK - 2,7710 2,7020

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-04-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,300 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-04-2016

1USD = 21,852 -1