Tỷ giá ngày 07-04-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 21,56010 21,62010 21,56010
 AUD 16,39276 16,63978 16,49177
 CAD 17,036-17 17,414-17 17,191-17
 JPY 178-1 181-1 179-1
 EUR 23,265-258 23,591-262 23,335-259
 CHF 22,207-202 22,564-205 22,363-204
 GBP 31,768-70 32,279-71 31,992-70
 SGD 15,675-72 16,055-74 15,785-72
 THB 650-3 677-3 650-3
 MYR - 5,977-8 5,901-8
 DKK - 3,190-29 3,093-28
 HKD 2,7501 2,8051 2,7691
 INR - 354-2 339-2
 KRW - 220 180
 KWD - 73,001-202 70,778-196
 NOK - 2,736-34 2,653-33
 RUB - 4338 3546
 SEK - 2,546-15 2,483-15

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-04-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 21,610 0 21,630 0

Tỷ giá trung tâm ngày 07-04-2015

1USD = 0