Tỷ giá ngày 07-03-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,2550 22,3250 22,2550
 AUD 16,34883 16,59484 16,44784
 CAD 16,446113 16,811115 16,596114
 JPY 1930 1970 1950
 EUR 24,31656 24,60757 24,38957
 CHF 22,181-31 22,537-31 22,337-31
 GBP 31,302117 31,804119 31,523118
 SGD 15,96857 16,28958 16,08057
 THB 616-1 642-1 616-1
 MYR - 5,49639 5,42538
 DKK - 3,3368 3,2348
 HKD 2,8332 2,8902 2,8532
 INR - 3391 3261
 KRW - 200 190
 KWD - 75,307-58 73,015-57
 NOK - 2,66725 2,58524
 RUB - 3445 2814
 SEK - 2,66113 2,59513

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-03-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,280 0 22,310 10

Tỷ giá trung tâm ngày 07-03-2016

1USD = 21,873 -16