Tỷ giá ngày 07-02-2024

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,20040 24,57040 24,23040
 AUD 15,46920 16,234127 15,62520
 CAD 17,59626 18,466148 17,77326
 JPY 1590 1701 1610
 EUR 25,509-2 27,086175 25,767-2
 CHF 27,209-95 28,55488 27,484-96
 GBP 29,926141 31,405352 30,228142
 CNY 3,311-6 3,47516 3,344-6
 SGD 17,647-7 18,519114 17,825-7
 THB 6040 7015 6710
 MYR - 5,20023 5,056-10
 DKK - 3,60122 3,445-1
 HKD 3,031-4 3,18116 3,061-4
 INR - 3062 2920
 KRW 160 190 180
 KWD - 82,484404 78,790-130
 NOK - 2,36026 2,24810
 RUB - 254-2 -
 SEK - 2,38634 2,27417

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-02-2024

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,700 -170 24,850 -100

Tỷ giá trung tâm ngày 07-02-2024

1USD = 23,956 -8