Tỷ giá ngày 07-01-2016

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,47030 22,54030 22,47030
 AUD 15,667-112 15,910-114 15,762-113
 CAD 15,719-27 16,075-27 15,862-27
 JPY 1882 1922 1902
 EUR 24,140215 24,440217 24,213215
 CHF 22,149166 22,514169 22,305167
 GBP 32,55129 33,08829 32,78129
 SGD 15,428-36 15,746-37 15,537-36
 THB 6070 6330 6070
 MYR - 5,127-41 5,059-40
 DKK - 3,31329 3,21128
 HKD 2,8645 2,9235 2,8845
 INR - 3440 3300
 KRW - 190 190
 KWD - 75,15035 72,83134
 NOK - 2,556-8 2,477-7
 RUB - 336-5 293-4
 SEK - 2,66216 2,59515

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 07-01-2016

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,560 -40 22,590 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 07-01-2016

1USD = 21,919 0