Tỷ giá ngày 06-12-2023

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 24,0655 24,4355 24,0955
 AUD 15,552-6 16,214-7 15,709-6
 CAD 17,423-14 18,165-15 17,599-15
 JPY 1600 1700 1620
 EUR 25,475-144 26,874-152 25,732-145
 CHF 27,001-112 28,151-117 27,274-113
 GBP 29,775-91 31,043-95 30,076-92
 CNY 3,320-5 3,462-6 3,354-5
 SGD 17,633-39 18,384-40 17,811-39
 THB 6112 7052 6792
 MYR - 5,257-2 5,145-2
 DKK - 3,575-20 3,443-20
 HKD 3,0283 3,1573 3,0593
 INR - 3020 2900
 KRW 160 190 180
 KWD - 81,52243 78,38242
 NOK - 2,263-22 2,171-21
 RUB - 249-4 -
 SEK - 2,361-14 2,265-13

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-12-2023

Mua vào Bán ra
USD tự do 24,600 20 24,700 20

Tỷ giá trung tâm ngày 06-12-2023

1USD = 23,959 33