Tỷ giá ngày 06-12-2015

Mã NT Mua vào Bán Ra Chuyển Khoản
 USD 22,4300 22,5000 22,4300
 AUD 16,2960 16,5440 16,3940
 CAD 16,5780 16,9490 16,7290
 JPY 1810 1840 1820
 EUR 24,3340 24,6300 24,4070
 CHF 22,3620 22,7260 22,5200
 GBP 33,5990 34,1450 33,8360
 SGD 15,8750 16,1980 15,9870
 THB 6150 6410 6150
 MYR - 5,3680 5,2980
 DKK - 3,3390 3,2360
 HKD 2,8610 2,9200 2,8820
 INR - 3430 3290
 KRW - 190 190
 KWD - 75,0080 72,7100
 NOK - 2,6840 2,6020
 RUB - 3700 3230
 SEK - 2,6760 2,6100

Lịch sử tỷ giá

Giá usd tự do ngày 06-12-2015

Mua vào Bán ra
USD tự do 22,610 -20 22,630 -40

Tỷ giá trung tâm ngày 06-12-2015

1USD = 0